Kradzieże i wyłudzenia ładunków podczas transportu i składowania towarów

 • Szanowni Państwo,

  W związku z występującymi niestety ciągle przypadkami kradzieży i wyłudzeń ładunków podczas transportu i składowania towarów, Komisja Bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw Towarów działająca w ramach Polskiej Izby Spedycji i Logistyki - podjęła decyzję o stworzeniu kolejnej ankiety nt. bezpieczeństwa i jej dystrybucji wśród firm z branży TSL.

  Ankietę niniejszą rozsyłamy do firm działających w praktycznie wszystkich obszarach naszej branży. Mamy nadzieję, że badanie pozwoli nam oszacować wielkość przestępczych zjawisk, ich rodzaje, określić jakiego typu i wielkości przedsiębiorstwa są dotykane kradzieżami oraz jakiego typu ładunki są najczęściej zawłaszczane - by następnie zastanowić się nad działaniami dążącymi do minimalizacji negatywnego zjawiska kradzieży.

  Ankieta jest anonimowa, a dane w niej zamieszczone posłużą do opracowania zbiorczego raportu nt. kradzieży i wyłudzeń ładunków podczas ich przewozu i składowania. Raport zostanie opublikowany w newsletterze wydawanym przez Izbę oraz zamieszczony na jej stronie internetowej – czyli będzie dostępny dla każdego.


  Liczymy gorąco na pomoc Państwa i z góry dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety w terminie do 30 listopada 2018 roku,

  z poważaniem


  Andrzej Szulc - Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw Towarów

  Elżbieta Soszyńska -  Dyrektor Biura PISiL                                                         

   

   

 • 1. Jakiego rodzaju usługi wykonuje Państwa firma - proszę zaznaczyć rodzaj wykonywanych usług ? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Jak duża jest Państwa firma ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jakim rodzajem przestępstwa została dotknięta Państwa firma? W jaki sposób utracili Państwo ładunek lub/i środek transportu, w wyniku jakiego zdarzenia (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Jakiego rodzaju towar został ukradziony ?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Jeśli towar został wyłudzony przez fałszywego przewoźnika/ spedytora to w jaki sposób zgłosił się on do Państwa ?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Czy weryfikowali Państwo wcześniej autentyczność dokumentów swojego podwykonawcy-przestępcy (np. poprzez sprawdzenie jego dokumentów rejestrowych, licencji) ?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Ile razy doszło do utraty ładunku od 2015 roku ?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jakiego rzędu straty poniosła Państwa firma w przybliżeniu, z tytułu utraty ładunku, licząc wszystkie zdarzenia od 2015 roku ? (proszę zaznaczyć odpowiedni przedział strat):

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy przestępstwo i utrata ładunku została zgłoszona na Policję ?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy wykryto sprawcę przestępstwa ?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jak oceniają Państwo pracę i zaangażowanie Policji :

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12. Państwa uwagi i komentarze dotyczące tematu zawartego w ankiecie

Ładowanie
Ładowanie...